Transparentní obchodování s prvotřídními službami

Central European Gas Hub AG (CEGH), se sídlem ve Vídni v Rakousku, je předním centrem obchodování s plynem ve střední a východní Evropě. Jako provozovatel Virtuálního Obchodního Bodu (VTP) nabízí společnost CEGH mezinárodním obchodníkúm s plynem bránu k obchodování ve vstupní / výstupní zóně rakouského trhu. V roce 2020 dosáhla společnost CEGH celkového zobchodovaného objemu 827 TWh zemního plynu na trhu VTP a 165 TWh na Burze CEGH EEX. Díky tomuto vynikajícímu rozvoji je CEGH leaderem mezi plynárenskými huby ve střední a východní Evropě.

CEGH funguje jako nadregionální vyvažovací platforma tím, že nabízí obchodní aktivity a služby pro různé trhy:

  • Virtuální Obchodní Bod CEGH (VTP)
  • Burza se zemním plynem EEX CEGH Gas Exchange nabízející produkty s dodáním na rakouském VTP prostřednictvím celoevropské platformy EEX
  • Česká burza se zemním plynem EEX CEGH Gas Exchange s dodávkou na českém VTP ve spolupráci s EEX

Jedinečná kombinace mimoburzovních (VTP) a burzovních služeb (Gas Exchange) činí ze společnost CEGH jednotné kontaktní místo pro obchodníky se zemním plynem a přední plynárenský hub ve střední a východní Evropě. Klíčovým faktorem úspěchu společnosti CEGH je spolehlivost, flexibilita a znalost liberalizovaných trhů s plynem spolu s těžce překonatelnou, na míru nastavitelnou, technologií.

CEGH je dynamická společnost, která přizpůsobuje své podnikatelské aktivity potřebám svých zákazníků a rychle rozvíjejícímu se trhu. Naším cílem je neustálé rozšířování našeho sortimentu tak, aby bylo prvotřídní obchodování s plynem pro naše členy snadnější a přitažlivější.

Složka: