Služby CEGH

Na trhu VTP nabízí Central European Gas Hub zákazníkům různé služby:

  • Služba převodu vlastnických práv
  • Zveřejnění tendrů pro provozovatele přepravní soustavy
  • Okamžité hlášení nesouladů
  • Péče o zákazníky spojená v jakémkoli ohledu s rakouským tržním modelem 24/7
  • Individuální provozní služby na vyžádání

 

Další podrobnosti najdete na následujících odkazech:

Nominační formáty a kódové informace EIC

Služba převodu vlastnických práv

Tato služba spravuje převod vlastnického práva jednotlivých množství plynu mezi různými stranami na určitých obchodních místech, jak je uvedeno v dodatku A dohody CEGH. Mimo sledování vlastnických práv se CEGH stará o potřebné obchodní nominace obchodníka, jeho dodavatele a zákazníky. Taktéž provádí odpovídající postupy při shodě, jakož i sledování a hlášení souvisejících množství plynu. Doplňkovou službou je pak včasné generování a rozesílání zpráv o nesesouhlasených množstvích příslušným zákazníkům, aby měli příležitost reagovat místo okamžitého krácení nabídek.

Všichni zákazníci mají možnost měnit nominace s časovým předstihem 1 hodiny. Potvrzení je zasláno všem zákazníkům po procesu shody.

Služba sledování nesesouhlasených množství

Společnosti, jejíchž nominovaná množství pro následující den nejsou v určitém čase spárována, dostávají informace o možných neshodách. Tyto zprávy jsou zasílané každou hodinu od 17:00 až do půlnoci (SEČ).

Pokud v daných časech společnost neobdrží žádnou zprávu, všechny nominované nabídky byly spárovány. Pro případné nesoulady během dne se příslušné oznámení o neshodě odesílá podle potřeby.

Individuální dispečerská služba

CEGH poskytuje individuální 24hodinové dispečerské služby týkající se obchodování, přepravy a skladování. Každá služba je navržena na míru na základě požadavků zákazníka.

Nominační služba

CEGH nabízí "Nominační službu", která umožňuje zákazníkům bez fungování 24/7 provozovat objednávky v objednávkovém lístku na vnitrodenním trhu CEGH Gas Exchange i v nočních hodinách. Pokud má být obchod na vnitrodenním trhu uskutečněn během noci, CEGH nominuje příslušná množství jménem zákazníka jakémukoli provozovateli systému (například vstup / výstup ze zásobníku), nebo může přizpůsobit VTP obchody s protistranami na předem definované bázi.