Zelené Plyny

CEGH GreenGas Platform pro obchodování a marketing bioplynu a vodíku

  • Středoevropský plynárenský uzel (CEGH) spouští platformu CEGH GreenGas pro uvádění zelených plynů, jako je bioplyn a vodík, na trh v Rakousku.

  • Předpokládá se postupná expanze do střední a východní Evropy.

  • Pro začátek tato platforma umožní obchodování s bioplynem. Jakmile bude zelený vodík k dispozici pro obchodování, bude také zahrnut do platformy CEGH GreenGas.

Zelené plyny, jako je bioplyn a zelený vodík, významně přispějí k dekarbonizaci energetického systému. Díky zeleným plynům lze stávající plynovou infrastrukturu využít pro udržitelné dodávky energie. V současné době se v Rakousku dodává do sítě zemního plynu přibližně 0,1 TWh biometanu – zpracovaného bioplynu. Do roku 2030 by mělo být k dispozici 5 TWh zelených plynů. Aby zelené plyny mohly účinně přispět k dekarbonizaci, je třeba v Rakousku zřídit fungující obchodní místo.

Platforma CEGH GreenGas bude první platformou, která podpoří dekarbonizaci trhů s plynem obchodováním se zelenými plyny a bude tržištěm pro nabídku a poptávku po bioplynu, jakož i pro zelený vodík, jakmile bude zelený vodík dostupný na trhu.

Platforma umožňuje nákup nebo prodej biometanu se zárukou původu (GO) i biometanu s GO nebo bez GO. Kromě nástěnky budou k dispozici také aukce.

To znamená, že dodavatelé a kupující mohou poprvé interagovat na společném trhu, což značně zjednoduší uzavírání obchodů a zpracování.

Platforma CEGH GreenGas bude postupně rozšířena o obchodování s ekologickými plyny v dalších zemích střední a východní Evropy, aby se mohlo rozvíjet mezinárodní a přeshraniční obchodování.

Pro dosažení evropských cílů v oblasti klimatu je dlouhodobě nezbytná likvidní evropská burza ekologických plynů. CEGH podporuje svého stávajícího partnera pro spolupráci EEX, která je největší evropskou energetickou burzou, aby podpořila vizi likvidního burzovního obchodování s ekologickými plyny a GO na EEX.

Platforma CEGH GreenGas je vytvořena ve dvou jazycích, němčině a angličtině, a je zdarma. Je k dispozici zde:

Platforma CEGH GreenGas

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zaregistrujte se nyní

Zaregistrujte se zde k odběru e-mailů o indexech EEX CEGH.

Zaregistrujte se nyní