Služby

Platforma CEGH REMIT

 

Jako další službu nabízí společnost CEGH webovou platformu pro zveřejňování interních informací. Obchodníci tím získávají snadný nástroj k bezplatnému zveřejňování informací v reálném čase v souladu s předpisy EU REMIT.

REMIT je zkratkou pro Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency neboli Směrnice o Integritě a Transparentnosti Velkoobchodního Trhu s Energií. Jde o iniciativu EU pro větší transparentnost na trhu s plynem. REMIT Článek 4 vyžaduje od účastníků trhu zveřejňování důvěrných informací efektivním a včasným způsobem. V opačném případě mohou obchodníci podléhat obchodním omezením či trestnímu stíhání.

Platforma CEGH REMIT je projekt podporovaný a schválený rakouským energetickým regulátorem “Energie-Control Austria (E-Control)” a zahrnuje nejnovější požadavky ACER.

Registrace a používání platformy je zdarma.

Po registraci mohou všichni účastníci trhu zveřejňovat informace. Neregistrovaní zákazníci disponují pouze tzv. čtecím režimem na platformě CEGH REMIT, což jim umožňuje shromažďovat informace.

Cílem je podporovat účinný a transparentní trh s energií a nabídnout účastníkům trhu centrální platformu pro efektivní zveřejňování a vyhledávání důvěrných informací o zemním plynu ve střední a východní Evropě.

Cílem CEGH je poskytovat tuto platformu REMIT v Evropě jako centrální místo pro zasvěcené informace a vytvořit službu, která bude přínosem pro účastníky trhu.

 

Všechny informace týkající se centrální platformy REMIT společnosti CEGH najdete na

 

Platforma REMIT

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zaregistrujte se nyní

Zaregistrujte se zde k odběru e-mailů o indexech EEX CEGH.

Zaregistrujte se nyní