O nás

Právní normy

 

Obchodování s energií je založeno na důvěře a bezúhonnosti, které patří k nejdůležitějším hodnotám, kterými daný trh může disponovat. Central European Gas Hub AG (CEGH) se zavázal prosazovat tyto hodnoty na svých trzích a podporovat dodržování platných pravidel a předpisů v dalších obchodních oblastech. Za tímto účelem společnost CEGH přijala závazný kodex chování, který je dodržován a respektován.

Vedení a zaměstnanci CEGH musí podepsat a dodržovat soubor vnitřních předpisů včetně Compliance Code (Kodexu právních norem). Tyto předpisy zajišťují rovnocenné zacházení s našimi členy a přísnou důvěrnost veškerých obchodních činností. CEGH dodržuje přísnou politiku nulové tolerance vůči jakémukoli jednání svých členů, zákazníků, zaměstnanců nebo třetích stran, které nejsou v souladu s jejími hodnotami a předpisy.

V souladu s právními požadavky rakouského plynárenského zákona z roku 2011 jmenovala společnost CEGH speciálního pracovníka pro dodržování předpisů, který je odpovědný vůči společnosti Energie-Control Austria a podléhá přímo představenstvu. Compliance Officer je zodpovědný za sledování dodržování pravidel a předpisů a dalšího vývoje záležitostí souvisejících s touto oblastí.

Vedení a pracovníci CEGH jsou pravidelně školeni a informováni Compliance Officer (Inspektorem shody).

 

DPH A CELNÍ PŘEDPISY PRO OBCHODOVÁNÍ A DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU NA RAKOUSKÉM VIRTUÁLNÍM OBCHODNÍM BODU (VTP)

Dodávka zemního plynu prostřednictvím rakouského přepravního nebo distribučního systému zemního plynu nebo jakékoli sítě propojené s takovýmto systémem (dodávka plynu) podléhá pravidlům Evropské unie o společném systému daně z přidané hodnoty (DPH). Dodávky plynu, které jsou zdanitelné v Rakousku, podléhají systému přenesení daňové povinnosti, pokud a) dodavatel nemá ani své místo podnikání v Rakousku, ani rakouskou stálou provozovnu podílející se na dodávkách plynu a b) kupující je registrován v Rakousku pro DPH účely.

Zemní plyn, s kterým se obchoduje na rakouském Virtuálním Obchodním Bodu (VTP) podléhá celní legislativě Evropské unie. Správa celních prohlášení, dokladů o původu a povinností je vlastní odpovědností každé strany. Central European Gas Hub AG (CEGH) v tomto ohledu nepodléhá žádným závazkům ani povinnostem.

Podrobné informace o DPH a celních předpisech naleznete zde.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Zde naleznete naše prohlášení o ochraně dat společnosti CEGH

CERTIFIKACE ISO 9001

Od roku 2009 je společnost Central European Gas Hub AG certifikována podle normy EN ISO 9001. Tato norma definuje minimální požadavky pro řízení kvality, které musí každá společnost splňovat, aby mohla poskytovat produkty a služby, které odpovídají očekáváním jejích zákazníků a regulačním povinnostem. Kromě toho by měl být systém řízení kvality neustále zlepšován.

Hlavními cíli systému řízení kvality společnosti CEGH jsou:

 • Udržovat dobrý vztah se zákazníky z hlediska nejvyšší možné spokojenosti zákazníků
 • Pokračovat v přidávání interních standardů odvozených od standardů akcionářů ke stávajícím právním povinnostem
 • Zajistit, aby byla naše pracovní místa, procesy a prostředí bezpečené a ustálené pro naše zaměstnance
 • Věnovat integrovanému řízení tolik pozornosti, jako všem ostatním kritickým obchodním doménám
 • Rozvíjet prostor pro dialog
 • Postarat se, aby všichni zaměstnanci hráli aktivní roli v integrovaném systému řízení přesto, že implementace je v rukou vedoucích pracovníků

Hannes Zimmermann

Head of VTP Operations & IT

Tel.: +43 1 270 2700 28525 E-mail: hannes.zimmermann@cegh.at

“BERUF UND FAMILIE / FAMILY FRIENDLY” CERTIFIKOVÁNO

Abychom zajistili slučitelnost rodinného a pracovního života, podstoupili jsme audit nazvaný “Beruf und Familie” a v roce 2017 jsme získali příslušný certifikát.

Pracoviště přátelské k rodině je důležitou součástí firemní kultury středoevropského plynárenského uzlu. Účastí na auditu Beruf und Familie bylo toto poznání poprvé převedeno do procesu s cílem dosáhnout neustálého zlepšování a dalšího rozvoje ve prospěch zaměstnanců.

Očekávaný dlouhodobý efekt se odráží ve spokojenosti zaměstnanců a má také ukázat potenciálním uchazečům, že rovnováha mezi pracovním a soukromým životem hraje v naší společnosti důležitou roli.

Přijatá opatření přátelská k rodině:

 • flexibilní pracovní doba, např. home office atd.
 • Kultura setkávání přátelská k rodinám
 • Informace o všech službách poskytovaných na základě smluv se společností a jejich aktivní využívání.
 • Interní komunikace o dokončených a schválených opatřeních
 • Pravidelné interní aktualizace probíhajících auditů
 • Viditelná historie prorodinných opatření ze strany vedení.

Pro více informací klikněte na zde.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zaregistrujte se nyní

Zaregistrujte se zde k odběru e-mailů o indexech EEX CEGH.

Zaregistrujte se nyní