O nás

Prohlášení o ochraně údajů

 

Uchovávání a zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním služeb společností Central European Gas Hub a členstvím v CEGH resp. na platformě CEGH REMIT

Central European Gas Hub AG (CEGH) je odpovědný za uchovávání a zpracování osobních údajů v souladu s čl. Nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním služeb společností Central European Gas Hub a členstvím v CEGH resp. na platformě CEGH REMIT.

Společnost CEGH zpracovává a ukládá osobní údaje v souvislosti s plněním svých smluvních povinností jako provozovatel Virtuálního Obchodního Bodu (VTP) podle § 68 rakouského zákona o plynu 2011. Právním základem pro zpracování údajů je Smlouva o členství CEGH AB B-VHP resp. Podmínky používání platformy CEGH REMIT v příslušné aktuálně platné verzi.

Za účelem uzavření a plnění smlouvy o členství CEGH, jakož i plnění regulačních požadavků týkajících se činnosti jako Zodpovědná entita za zúčtování odchylek skupin (BGRP), virtuální obchodník nebo za použití platformy CEGH REMIT se zpracovávají následující nezbytné osobní údaje: Jméno, kontaktní údaje, údaje týkající se příslušného smluvního vztahu (např. E-mailová adresa, telefonní číslo, jmenovací údaje, údaje o uloženém cenném papíru, úředníci / orgány, údaje z obchodního rejstříku, informace o účtu a úvěru, .), komunikace v souvislosti s poskytováním služeb a členství CEGH, stejně jako využívání platformy CEGH REMIT.

Pro účely zpracování mohou být osobní údaje předány:

Stejně tak se mohou osobní údaje dostat do společnosti CEGH jmenovanými subjekty, pokud jde o nezbytný úkon pro uzavření nebo plnění smlouvy o členství v CEGH nebo jakýchkoli regulačních požadavků týkajících se činnosti jako Zodpovědná entita za zúčtování odchylek skupin (BGRP) či virtuální obchodník.

Údaje jsou uchovávány po dobu existence přímého smluvního vztahu, jakož i po dobu existence právních nároků týkajících se smluvního vztahu nebo odpovídajících regulačních požadavků.

Informace uchovávané společností CEGH můžete kdykoliv konzultovat, opravit, odstranit, omezit, definovat přenositelnost dat, stejně jako je naprosto zrušit či vznést námitky. Možnými důsledky neposkytnutí potřebných údajů je to, že uzavření nebo plnění smlouvy o členství v CEGH není, nebo jen v omezeném rozsahu, možné.

Váš souhlas se zpracováním dat lze kdykoli zrušit, což znamená, že zpracování dat zůstává legální až do okamžiku odstoupení.

Nastavení souborů cookie

Pokud se domníváte, že je zpracování vašich údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, nebo pokud vaše žádosti o ochranu údajů byly nějakým jiným způsobem porušeny, můžete podat stížnost dozorčímu orgánu. V Rakousku jde o orgán pro ochranu údajů.

 

 

Níže naleznete naše prohlášení o ochraně dat společnosti CEGH.

 

Německá verze Anglická verze

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zaregistrujte se nyní

Zaregistrujte se zde k odběru e-mailů o indexech EEX CEGH.

Zaregistrujte se nyní