TRH VTP

Informace o trhu

 

RAKOUSKÝ MODEL TRHU S PLYNEM 2013

Zavedení Třetího energetického balíčku EU vyžadovalo implementaci nového vstupního a výstupního režimu (entry-exit regime). Místo přepravy z bodu do bodu se fyzický pohyb plynu uskutečňuje přes vstupní a výstupní body, nezávisle na přepravních trasách. Tím se oblast trhu ve východní části Rakouska změnila na jednu zónu, která zahrnuje přepravní, zásobovací a skladovací aktivity. Dalším důsledkem zavedení nového režimu je přeměna oddělených obchodních míst v celém Rakousku na jeden Virtuální Obchodní Bod provozovaný společností CEGH.

Vstupní a výstupní režim přináší nová pravidla pro zúčtování v dané tržní oblasti a vyžaduje nestranné obchodování s vyrovnávacími množstvími energie. Všechny nominované objemy plynu jsou kontrolovány denně, a to po skončení každé hodiny. V případě fyzické nerovnováhy v tržní oblasti východ vyrovnává správce tržní a distribuční oblasti příslušné objemy jménem a na účet subjektu bilancování. Subjekt bilancování pak každý měsíc finančně vyrovnává nerovnováhu s odpovědnými stranami bilanční skupiny. Společnost CEGH proto zavedla denní trh, který nabízí možnosti transparentního obchodování na základě burzovní ceny. V rámci denního trhu umožňuje správci trhu a distribuční oblasti nejen dodržovat zákony, ale také nabízí aktivním obchodníkům možnost doplnit jejich obchodní činnost.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zaregistrujte se nyní

Zaregistrujte se zde k odběru e-mailů o indexech EEX CEGH.

Zaregistrujte se nyní